Tags

, , , ,

Update augustus 2017: de initiator van Oerkracht heeft onverwachts besloten het project te beëindigen, waardoor het tijdschrift helaas niet op de markt zal verschijnen. Derhalve is het niet meer mogelijk om verhalen of poëzie voor dit tijdschrift in te zenden. De initiator heeft direct betrokkenen hierover geïnformeerd en deelnemers hebben hun inleggeld retour ontvangen.

Interview met Margrethe Venema, initiator tijdschrift Oerkracht

Oerkracht is een nieuw tijdschrift dat een podium biedt aan kunstenaars, dichters, filosofen en verhalenschrijvers. Benieuwd naar wat Oerkracht voor jou te bieden heeft? Of hoe jij je verhaal, gedicht of ander kunstwerk kunt inzenden om kans te maken op publicatie van jouw werk in dit halfjaarlijks tijdschrift? Ik ging in gesprek met de initiator van Oerkracht: Margrethe Venema.

Onze ontmoetingDe Schreef 6 - kopie

Op een van mijn vrije dagen staat in mijn agenda onderstreept: kennismaking en interview met Margrethe Venema.
Onderhand ben ik erg nieuwsgierig geworden naar de persoon achter de gepassioneerde e-mails over Oerkracht en naar wat haar beweegt om zo’n groot project op te tuigen. We hebben veel gemaild over de content van Oerkracht en over mijn rol als jurylid voor het onderdeel verhalen. Oerkracht wordt een tijdschrift waarbij krachten worden gebundeld om een professioneel resultaat in full colour neer te zetten en aan een dergelijk initiatief werk ik graag belangeloos mee.
Precies op het afgesproken tijdstip staat Margrethe voor mijn deur. Ze stelt zich voor en haar stem klinkt even vriendelijk als de toon in haar e-mails. Dat belooft een vlot en onderhoudend interview te worden!
Met een bakje koffie praten we al gauw honderduit over onze passie, visie en drijfveren voor schrijven. Ons interview? Dat hebben we omwille van de tijd (altijd weer die tijd!) onlangs per e-mail gedaan.

Negen vragen van Joanne en negen antwoorden van Margrethe

1Waar komt het idee vandaan om een tijdschrift uit te brengen?

Ik voel een sterke behoefte met essentiële dingen bezig te zijn. Maar niet op een eiland. Eigenlijk heb ik behoefte aan een meer wezenlijk contact met mensen. Dit contact kan alleen bestaan/ontstaan als mensen, inclusief ikzelf, zich laten zien en hun stem laten horen.
Door een podium op te richten voor allerhande mensen, wil ik graag door hokjes heen breken. Ik wil mensen uitnodigen vrij te zijn en autonoom in hun handelen. Om tegelijk de kwaliteit van de kopij te waarborgen hebben we wedstrijden uitgezet en jury’s aangesteld voor verschillende onderdelen.

2. Wat is jouw achtergrond in deze?

Ik heb voorheen de thematische rubriek Wassily’s Frisbee in literair-cultureel tijdschrift Schoon Schip (ongeveer 20 bladzijden per keer) gerund, waarbij ik de meeste kopij via wedstrijden binnenkreeg. Ik heb de inzendingen vaak van feedback voorzien, waarvan ik zelf misschien wel het meest geleerd heb. Daarnaast ben ik al heel lange tijd met een trilogie bezig, die ik zo langzamerhand als mijn levenswerk beschouw. Schrijfervaring heb ik daarnaast opgedaan door eigen werk te publiceren in de vorm van kunstbeschouwingen, interviews en levensbeschouwelijke stukken.

3. Wat is de visie van jouw tijdschrift en heb je een specifieke doelgroep lezers voor ogen?

Tijdschrift Oerkracht staat open voor verschillende disciplines en wil meerstemmig zijn. Er is ruimte voor verhalenschrijvers, filosofen en meer spiritueel ingestelde mensen, dichters en kunstenaars. Ik zou het mooi vinden als verschillende typen mensen elkaar door middel van hun werk zouden inspireren. Oerkracht richt zich op een breed publiek van hbo/w.o.-denkniveau. De kenmerkende ruimdenkendheid maakt deel uit van de kwaliteit en kan zich op verschillende manieren manifesteren, bijvoorbeeld ernstig, maar ook speels.

4. Waarin onderscheidt Oerkracht zich van andere tijdschriften voor kunstuitingen?

Tijdschrift Oerkracht wil graag primair zijn en los van de gebruikelijke regels opereren.
Concreet wil dit zeggen dat het tijdschrift ernaar streeft om zelfstandig te functioneren en zich niet met commerciële tendensen wil bezighouden of zich wil aanpassen. Oerkracht wil multiperspectivisch zijn en zichzelf en het lezerspubliek daarmee verrassen.

Ik zie de wereld als een caleidoscoop met allerlei glimmende vakjes. Er is voor mij geen verschil in rang tussen disciplines en mensen. Wel in het talent om zichzelf, op welke manier dan ook, te uiten of ideeën vorm te geven – al maakt het hele festijn van menselijke expressie tegelijk deel uit van de menselijke komedie en blijft het in deze altijd zoeken.

5. Een tijdschrift ontwikkelen en uitgeven lijkt me een lang en tijdrovend traject. Wat heb je tot nu toe allemaal georganiseerd en welke partijen of mensen heb je aangehaakt om de eerste editie van Oerkracht uit te brengen?

A5 Flyer AlgemeenHoewel ik tot nog toe de kar trek ben ik me ervan bewust dat het project alleen kan slagen als dit door de medewerkers en betrokkenen gedragen, en het door anderen goed ontvangen wordt. Het bekendmaken en promoten van Oerkracht is een heel belangrijk en inderdaad tijdrovend karwei, omdat ik bij voorkeur in direct contact treed met medewerkers en doelgroepen. Het meest contactueel en concreet zijn de op te richten podia in najaar 2017 over het thema ‘oerkracht’. Daarnaast zal halverwege juni de Facebookpagina van Tijdschrift Oerkracht opengesteld worden voor inzendingen over het thema ‘oerkracht’ (kunst, poëzie, korte teksten), waarbij medewerkers de inkomende kopij zullen selecteren. Een deel van deze kopij zullen we gebruiken om de eerste uitgave van Oerkracht in te luiden. Tot slot is divers promotiemateriaal in de maak, dat we op verschillende wijzen zullen verspreiden.

6. Hoe financier je dit grootschalige project?

Mensen die meedoen aan een wedstrijd betalen inschrijfgeld en ontvangen automatisch een tijdschrift en korting op een abonnement. De kosten van het tijdschrift zijn afhankelijk van de oplage. We staan nog aan het begin. Tijdschrift Oerkracht mag klein blijven of groter groeien – hoe het zal gaan is niet alleen aan mij, maar vooral aan u!

Het eerste tijdschrift zal in januari 2018 uitkomen. We nodigen u van harte uit om uw creativiteit aan te boren en kopij in te sturen, en/of het tijdschrift te steunen door een abonnement te nemen. Zie www.tijdschriftoerkracht.nl

7. Waar heb je op gelet bij de samenstelling van de jury per onderdeel? En waar gaan de jury’s voor de wedstrijdonderdelen poëzie en verhalen de inzendingen voornamelijk op beoordelen?

Bij het vragen van juryleden hebben we gelet op motivatie, vakkundigheid en diversiteit. Van de inkomende inzendingen maak ik zelf een globale selectie. De jury maakt de definitieve voorselectie, geeft feedback en kiest na verloop van tijd een top 3. Elk onderdeel (poëzie, verhalen, kunst in woord en beeld en essays) heeft eigen criteria. In het algemeen zal op authenticiteit en originaliteit gelet worden.

Voor meer info over criteria, prijzen en podia, zie site.

8. Wat breng je zelf in?

Voor de eerste uitgave van Oerkracht ga ik twee interviews met kunstenaars uitwerken. In latere uitgaven beoog ik om getalenteerde jongeren te interviewen, dichters, filosofen en kunstenaars in wording. Daarnaast heb ik de publicatieruimte onder de medewerkers verdeeld en ben ik verantwoordelijk voor de eindredactie. Als jurylid voel ik mij het meest betrokken bij de onderdelen Verhalen en Essays.

9. Hoe kan je een verhaal, essay of gedichten voor de schrijfwedstrijd insturen?

Je kunt een verhaal, essay of gedichten inzenden via tijdschriftoerkracht@gmail.com Maar ik zou dan wel eerst de criteria doorlezen. Zie www.tijdschriftoerkracht.nl

Ik wens Margrethe veel plezier bij de verdere voorbereidingen van Oerkracht en een succesvolle exploitatie van haar tijdschrift. Ook wens ik jou veel succes toe wanneer je deelneemt aan een van de schrijfwedstrijden van Oerkracht!